La Rosa de Foc no és Marca Barcelona

Hi ha qui vol mercantilitzar La Rosa De Foc com un documental de la ciutat guai radical, però és més que això, és la història dels nostres avantpassats, la història dels que no surten als llibres d'història. També és una història de present, de lluita i conflictivitat. De col·lectius, d'espais, de persones que treballem perquè portem un nou món als nostres cors. No podem permetre que es transformi en un negoci, desvirtuant-la de la lluita que hi ha darrera, descafeinant-la. Ja ho varen intentar amb Salvador Puig Antich, ara ho volen fer amb la nostra rosa.

L'agost de 1909, el periodista hispanouruguaià Antonio Loredo des del diari La Protesta batejà la ciutat de Barcelona amb el nom de La Rosa de Foc. El terme envoltat de romanticisme i d'ardor revolucionària, definia clarament el clima de combativitat en que s'hi vivia. Una Barcelona amb una història plena de revoltes populars causades per la fam i les males condicions de vida. Revoltes que feren a aquelles persones anònimes per un temps lliures.


La Rosa de Foc

Altres realitats "La Rosa De Foc"

Llibreria La Rosa De Foc
Ateneu Rosa De Foc